Partners

Partners

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park

invest-park.com.pl

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

www.lsse.eu

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

www.ssemp.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

www.dwup.pl

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

www.pup-wroclaw.pl

Convention Bureau Wrocław

www.convention.wroclaw.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

www.paiz.gov.pl

Wrocławski Park Technologiczny

www.technologpark.pl

EIT + Wrocławskie Centrum Badań

www.eitplus.pl

Wrocławski Park Wodny

www.parkwodny.wroc.pl

Zoo Wrocław

www.zoo.wroclaw.pl

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

www.biurokarier.pwr.edu.pl

Euro-Park Wisłosan – Agencja Rozwoju Przemysłu

www.tsse.arp.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

www.dawg.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.umwd.dolnyslask.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

www.duw.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych

wroclaw.anr.gov.pl

Politechnika Wrocławska

www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

uni.wroc.pl